Leren van de ADR gevarenklassen

Redactie
22 juni, 2023
2,5 minuten leestijd
ADR

Gevaarlijke stoffen

Om veilig met gevaarlijke stoffen te kunnen omgaan is het belangrijk de verschillende soorten stoffen en hun eigenschappen te kennen en te herkennen. Dit is de basiskennis van de ADR-opleiding.

Gevarenklassen

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je tijdens een ADR-cursus allerlei gevaarlijke stoffen uit je hoofd gaat leren. Wel moet je weten in welke groepen de stoffen op basis van hun hoofdgevaar zijn ingedeeld. Deze groepen worden de gevarenklassen genoemd.

Leren van de gevarenklassen

Het leren van de gevarenklassen met hun nummers en benamingen vormt voor sommige cursisten het grootste struikelblok van de cursus. De moeilijkheidsfactor is het omzetten van deze kennis van iets abstracts, ongrijpbaars, naar iets concreets. Voor de een is dit moeilijker dan voor de ander.

Hoe moet je leren?

Probeer de klassen met de nummers, de namen en de etiketten uit je hoofd te leren. Niet door er lange tijd naar te gaan staren, maar door er, zeg maar, honderd keer per dag, 10 seconden lang, even naar te kijken en daarna voor jezelf hardop te zeggen wat je gelezen hebt.

Beetje bij beetje

Probeer in het begin niet om de lijst in 1 keer op te zeggen, maar neem telkens 2 of 3 klassen tegelijk.
In het begin zal het misschien nog lastig zijn, maar geef niet op en blijf het proberen en blijf het herhalen.
Je zult zien dat er na een aantal keren telkens meer blijft hangen.

Leren gaat niet in 1 keer, maar beetje bij beetje.

“Geen tijd” is geen excuus

Zoals je ziet heb je voor het leren van een rijtje gevarenklassen in feite niet echt tijd nodig. Het leren doe je gewoon tussen de bedrijven door. Als je er af en toe geconcentreerd aan denkt, of de rijtjes in je hoofd herhaalt of voor jezelf opzegt, ben je eigenlijk al bezig met het leerproces.
Als je meer tijd hebt is het opschrijven ook een goede methode of het maken van de oefeningen van de opleiding.

Moeite met leren?

Het is niet leuk om te merken dat je moeite hebt om de gevarenklassen te onthouden. Het leren ervan kan je gaan tegenstaan en misschien denk je ‘ik krijg het er toch niet in’.
Toch is het resultaat meestal niet afhankelijk van je leervermogen, maar veel meer van je doorzettingsvermogen!

Niet opgeven of uitstellen

Opgeven of uitstellen is dan ook de slechtste remedie. Iedereen kan het leren, maar zonder inspanning of concentratie gaat het vaak niet lukken. Als je het leren van de klassen uitstelt loop je eigenlijk telkens achter de feiten aan. Omdat de kennis van de gevarenklassen de rode draad in alle onderwerpen van de cursus is, mis je, zonder deze kennis, in feite een groot deel van de cursus en zul je dit ook zeker merken in de examenresultaten.

Een goed begin…

Om de ADR-cursus goed te kunnen volgen moet je de nummers en de namen van de gevarenklassen dus al kennen vóórdat je aan de cursus begint!
Je kunt het beste beginnen met het leren van de 9 hoofdgroepen

Hoofdgroepen

Nr Gevaar
1 EXPLOSIEF
2 GAS
3 BRANDBAAR
4 BRANDBAAR
5 OXIDEREND
6 GIFTIG
7 RADIOACTIEF
8 BIJTEND
9 DIVERS

en daarna met de verdere onderverdeling van de hoofdgroepen 2, 4, 5 en 6 in de gevarenklassen

Nr Gevaar Klassen Onderverdeling
1 EXPLOSIEF 1
2 GAS 2 2.1 brandbaar
  2.2 niet brandbaar, niet giftig
  2.3 giftig
3 BRANDBAAR 3 Brandbare vloeistoffen
4 BRANDBAAR 4.1 Brandbare vaste stoffen
+ Zelfontledende stoffen
  4.2 Zelfontbranding / zelfverhitting
  4.3 Met water brandbaar gas
5 OXIDEREND 5.1
  5.2 Organische peroxiden (zelfontledend)
6 GIFTIG 6.1
  6.2 Infectueus
7 RADIOACTIEF 7
8 BIJTEND 8
9 DIVERS 9

en daarna de bijbehorende etiketten.

Nr Gevaar Klassen Onderverdeling Etiketten
1 EXPLOSIEF 1 Ontplofbare stoffen en voorwerpen
2 GAS 2 2.1 brandbaar gas

2.2 niet brandbaar, niet giftig gas

2.3 giftig gas

3 BRANDBAAR 3 Brandbare vloeistoffen
4 BRANDBAAR 4.1

4.2

4.3

Brandbare vaste stoffen
+ Zelfontledende stoffenVoor zelfontbranding vatbare stoffenStoffen die met water brandbaar gas ontwikkelen
5 OXIDEREND 5.1

5.2

Oxiderende stoffen

Organische peroxiden (zelfontledend)

6 GIFTIG 6.1

6.2

Giftige stoffen

Infectueuze stoffen

7 RADIOACTIEF 7 Radioactieve stoffen
8 BIJTEND 8 Bijtende stoffen
9 DIVERS 9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

 

Herhaling

Ken je de klassen na 1 keer lezen al? Waarschijnlijk nog niet. Het leren van de gevarenklassen bestaat vooral uit het telkens herhalen van de rijtjes. Het beste kun je de namen van de klassen in blokjes van 3 of 4 klassen tegelijk leren. Je zult merken dat de ene klasse vaak beter blijft ‘hangen’ dan de andere. Dit betekent dat je steeds minder hoeft te leren en je alleen nog even moet concentreren op de klassen die je moeilijk kunt onthouden of die je telkens ‘door elkaar gooit’.

Meer interessante artikelen

PGS 15 Nieuwe Stijl beschikbaar voor commentaar

Redactie
4 december, 2023
2,5 minuten leestijd
Nieuws, Opslag

PGS 37-2 onder de loep

Redactie
22 november, 2023
2,5 minuten leestijd
Opleidingen, Opslag

Onze opleiding PGS 37-2 nu conform definitieve richtlijn!

Redactie
17 november, 2023
2,5 minuten leestijd
Nieuws, Opleidingen