Het leren van de ADR gevarenklassen

Redactie
22 juni, 2023
2,5 minuten leestijd
ADR

Gevaarlijke stoffen vervoeren?

Jij bent of wordt ADR-chauffeur! Om veilig gevaarlijke stoffen te vervoeren, is het belangrijk de verschillende soorten stoffen en hun eigenschappen te kennen en te herkennen. Daarom zijn gevaarlijke stoffen ingedeeld in ADR gevarenklassen. Dit is de basiskennis van de ADR-opleiding.

Gevarenklassen

Gevarenklassen bundelen een groep gevaarlijke stoffen die tijdens het vervoer gelijksoortig gevaar kunnen opleveren. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je tijdens een ADR-cursus alle gevaarlijke stoffen uit je hoofd gaat leren. Wel moet je weten in welke groepen de stoffen zijn ingedeeld op basis van hun hoofdgevaar.

Hoofdgroepen

De gevarenklassen bestaan uit de volgende hoofdgroepen van ADR-klassen:

Nr Gevaar
1 EXPLOSIEF
2 GAS
3 BRANDBAAR
4 BRANDBAAR
5 OXIDEREND
6 GIFTIG
7 RADIOACTIEF
8 BIJTEND
9 DIVERS

en daarna is er een verdere onderverdeling van de hoofdgroepen 2, 4, 5 en 6 in de gevarenklassen:

Nr Gevaar Klassen Onderverdeling
1 EXPLOSIEF 1
2 GAS 2 2.1 brandbaar
  2.2 niet brandbaar, niet giftig
  2.3 giftig
3 BRANDBAAR 3 Brandbare vloeistoffen
4 BRANDBAAR 4.1 Brandbare vaste stoffen
+ Zelfontledende stoffen
  4.2 Zelfontbranding / zelfverhitting
  4.3 Met water brandbaar gas
5 OXIDEREND 5.1
  5.2 Organische peroxiden (zelfontledend)
6 GIFTIG 6.1
  6.2 Infectueus
7 RADIOACTIEF 7
8 BIJTEND 8
9 DIVERS 9

Daarna volgen de etiketten die bij de gevarenklassen horen:

Nr Gevaar Klassen Onderverdeling Etiketten
1 EXPLOSIEF 1 Ontplofbare stoffen en voorwerpen
2 GAS 2 2.1 brandbaar gas

2.2 niet brandbaar, niet giftig gas

2.3 giftig gas

3 BRANDBAAR 3 Brandbare vloeistoffen
4 BRANDBAAR 4.1

4.2

4.3

Brandbare vaste stoffen
+ Zelfontledende stoffenVoor zelfontbranding vatbare stoffenStoffen die met water brandbaar gas ontwikkelen
5 OXIDEREND 5.1

5.2

Oxiderende stoffen

Organische peroxiden (zelfontledend)

6 GIFTIG 6.1

6.2

Giftige stoffen

Infectueuze stoffen

7 RADIOACTIEF 7 Radioactieve stoffen
8 BIJTEND 8 Bijtende stoffen
9 DIVERS 9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Gevarenklassen leren

Het leren van de gevarenklassen met hun nummers en benamingen vormt voor sommige cursisten het grootste struikelblok van de cursus. De moeilijkheidsfactor is het omzetten van deze kennis van iets abstracts, ongrijpbaars, naar iets concreets. Voor de een is dit moeilijker dan voor de ander.

Hoe moet je leren?

Probeer de klassen met de nummers, de namen en de etiketten uit je hoofd te leren. Niet door er lange tijd naar te gaan staren, maar door er, zeg maar, honderd keer per dag, 10 seconden lang, even naar te kijken en daarna voor jezelf hardop te zeggen wat je gelezen hebt.

Beetje bij beetje

Probeer in het begin niet om de lijst in 1 keer op te zeggen, maar neem telkens 2 of 3 klassen tegelijk.
In het begin zal het misschien nog lastig zijn, maar geef niet op en blijf het proberen en blijf het herhalen.
Je zult zien dat er na een aantal keren telkens beter blijft hangen.
Leren gaat niet in 1 keer, maar beetje bij beetje.

“Geen tijd” is geen excuus

Zoals je ziet heb je voor het leren van een rijtje gevarenklassen in feite niet echt veel tijd nodig. Het leren doe je gewoon tussen de bedrijven door. Als je er af en toe geconcentreerd aan denkt, of de rijtjes in je hoofd herhaalt of voor jezelf opzegt, ben je eigenlijk al bezig met het leerproces.
Als je meer tijd hebt is het opschrijven van de ADR-klassen ook een goede methode, of het maken van de oefeningen van de opleiding.

Moeite met leren?

Het is niet leuk om te merken dat je moeite hebt om de gevarenklassen te onthouden. Het leren ervan kan je gaan tegenstaan en misschien denk je ‘ik krijg het er toch niet in’. Toch is het resultaat meestal niet afhankelijk van je leervermogen, maar veel meer van je doorzettingsvermogen!

Niet opgeven of uitstellen

Opgeven of uitstellen is dan ook de slechtste remedie. Iedereen kan het leren, maar zonder inspanning of concentratie gaat het vaak niet lukken. Als je het leren van de klassen uitstelt, loop je eigenlijk telkens achter de feiten aan. Omdat de kennis van de gevarenklassen de rode draad in alle onderwerpen van de cursus is, mis je zonder deze kennis een groot deel van de cursus. Dat zul je ook zeker merken in de examenresultaten.

Een goed begin…

Om de ADR-cursus goed te kunnen volgen moet je de nummers en de namen van de gevarenklassen eigenlijk al kennen vóórdat je aan de cursus begint! Je kunt het beste beginnen met het leren van de 9 hoofdgroepen van gevarenklassen.

Herhaling

Ken je de klassen na 1 keer lezen al? Waarschijnlijk nog niet. Het leren van de gevarenklassen bestaat vooral uit het telkens herhalen van de rijtjes. Je zult merken dat de ene klasse beter blijft ‘hangen’ dan de andere. Dit betekent dat je steeds minder hoeft te leren en je alleen nog even moet concentreren op de klassen die je moeilijk kunt onthouden of die je telkens ‘door elkaar gooit’. Veel succes!

Meer interessante artikelen

Voorbereidende e-learning als vast onderdeel van IATA-cursussen 7.1 en 7.3

Redactie
7 juni, 2024
2,5 minuten leestijd
Opleidingen

"Kijkgedrag cruciaal voor veilig besturen heftruck of reachtruck"

Redactie
6 juni, 2024
2,5 minuten leestijd
Nieuws
© Copyright 2024 Special Cargo - gevaarlijke stoffen, security | Algemene voorwaarden Services | Algemene voorwaarden College | Cursusvoorwaarden | Privacy