Toelichting bij ADR gevarenklassen

Redactie
22 juni, 2023
2,5 minuten leestijd
ADR

Toelichting bij de ADR gevarenklassen

Zit er een logica in de opbouw van de gevarenklassen?

Historisch gezien is het vervoer van gevaarlijke stoffen begonnen met het vervoer van buskruit. Daarom staan de explosieve stoffen en voorwerpen op nummer 1.

1 Ontplofbare stoffen en voorwerpen

De klassen 2, 3 en 4.1 onderscheiden zich o.a. door de vorm van de stoffen, ook wel aggregatietoestanden genoemd, te weten ‘gas’, ‘vloeistof’ en ‘vaste stof’.

2 Gassen
3 Brandbare vloeistoffen
4.1 – Brandbare vaste stoffen
– Zelfontledende stoffen (vloeibaar/ vast)

Wat de klassen 3, 4.1, 4.2 en 4.3 met elkaar gemeen hebben is de brandbaarheid.

NB. In klasse 4.1 zijn 2 soorten stoffen ingedeeld. Zelfontledende stoffen kunnen heftig reageren op warmte en in contact met andere stoffen (brand- en/of explosiegevaar).

Zelfontbranding/zelfverhitting kan ontstaan in een reactie met zuurstof.

Met de cijfers 1, 2 en 3 achter de 4 kun je een relatie leggen met de klassen 1, 2 en 3.

  • 1= het explosiegevaar van zelfontledende stoffen
  • 2= de reactie met gas (zuurstof) van zelfontbrandbare stoffen
  • 3= de reactie met vloeistof (water) van stoffen die met water brandbare gassen ontwikkelen
3 Brandbare vloeistoffen
4.1 – Brandbare vaste stoffen
– Zelfontledende stoffen (vloeibaar/ vast)
4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen
4.3 Stoffen die met water brandbaar gas ontwikkelen

De stoffen van 5.1 en 5.2 zijn allebei oxiderend (zuurstofhoudend). Ze beginnen allebei met de letter ‘O’.
Organische peroxiden zijn behalve oxiderend ook nog brandbaar (organisch) en zelfontledend (kunnen heftig uit elkaar vallen).

5.1 Oxiderende stoffen
5.2 Organische peroxiden (zelfontledend)

De stoffen van 6.1 en 6.2 zijn bij inname slecht voor de gezondheid. De omgekeerde 6.1 lijkt op 9i(ftig).

6.1 Giftige stoffen
6.2 Infectueuze stoffen

Klasse 1 en 7 zijn aparte examenonderdelen. Ze horen wel tot de algemene kennis van de gevarenklassen.

7 Radioactieve stoffen

De hoofdletter B(ijtend) lijkt op de 8 van klasse 8.

8 Bijtende stoffen

De stoffen van klasse 9 zijn verschillend van elkaar: milieugevaarlijk, asbest, verwarmde stoffen enz.

9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

 

Gevaarsetiketten

De gevaarseigenschappen van de verschillende gevarenklassen worden door onderstaande gevaarsetiketten aangegeven.

Meer interessante artikelen

Dangerous Goods Professional – dé opleiding voor veiligheidsprofessionals met affiniteit met gevaarlijke stoffen

Redactie
21 februari, 2024
2,5 minuten leestijd
Gevaarlijke stoffen, Opleidingen

SCS Training & Consultancy viert 20-jarig jubileum

Redactie
12 februari, 2024
2,5 minuten leestijd
Nieuws, Opleidingen

Succesvolle pilot Workshop Beveiligingscultuur bij LFS Schiphol

Redactie
5 februari, 2024
2,5 minuten leestijd
Nieuws, Security