Voorbereidende e-learning als vast onderdeel van IATA-cursussen 7.1 en 7.3

Redactie
7 juni, 2024
2,5 minuten leestijd
Opleidingen

Bijna een jaar geleden is binnen het luchtvervoer gevaarlijke stoffen de Competency Based Training & Assessment (IATA CBTA)-opleidingsmethodiek geïntroduceerd. Als eerste IATA CBTA-geaccrediteerde opleider in Nederland heeft Special Cargo College de herziening toen voortvarend doorgevoerd in het opleidingsaanbod. Sindsdien hebben vele cursisten al CBTA-trainingen bij ons gevolgd, inmiddels zijn docenten en cursisten enigszins gewend aan de nieuwe methodiek. Wat heeft het ons gebracht? Naast meer focus en efficiëntie ook een wijziging: de voorbereidende e-learning wordt een verplicht onderdeel van de IATA-cursussen 7.1 en 7.3.

Het principe van de CBTA-opleidingsmethodiek in zijn pure vorm is ‘de deelnemer opleiden om zijn/haar taken te kunnen verrichten en aan zijn/haar verantwoordelijkheden te kunnen voldoen’. In een opleiding kun je je natuurlijk niet richten op het individuele takenpakket van een enkele medewerker. Daarom worden er cursussen ontworpen voor groepen van personen die dezelfde of goed vergelijkbare taken uitvoeren. En die opleidingen richten zich uitsluitend op de werkzaamheden die voortvloeien uit de in de IATA DGR beschreven verplichtingen.

In de oude situatie (pré-CBTA) kenden we de zogeheten Category 6-opleiding. Deze omvatte alle onderwerpen uit de IATA DGR en was daarmee geschikt voor alle personen die  werkzaamheden rond luchtvervoer gevaarlijke stoffen uitvoerden. Cursisten werden zeer breed opgeleid, maar dat heeft ook een belangrijk nadeel: deelnemers werden ook belast met allerlei onderwerpen waar zij in hun dagelijkse werk niks mee te maken hadden. Een goed voorbeeld van deze ‘ballast’ is het onderwerp ‘classificeren van gevaarlijke stoffen’.

Splitsing in drie cursussen

Met CBTA zit er zo min mogelijk ballast in de opleidingen. Hoe is dat gerealiseerd? Door de oude ‘eenheidsworst-opleiding’ te splitsen in cursussen gericht op specifieke takenpakketten, bijvoorbeeld:

  • 7.1A Classificeren en gereedmaken van gevaarlijke stoffen voor vervoer door de lucht;
  • 7.1B Gereedmaken van gevaarlijke stoffen voor vervoer door de lucht;
  • 7.3 Acceptatie en verwerking van gevaarlijke stoffen zendingen.

Effecten

Een van de meest zichtbare effecten van de nieuwe opleidingen is dat de benodigde opleidingstijd met bijna veertig procent verkort is. Dit is bereikt door 1. vanzelfsprekend het weg (mogen) laten van ballast, maar ook door 2. bij het ontwerpen van de nieuwe cursussen rekening te houden met bewezen didactische principes. Mooie voorbeelden hiervan zijn het concept Flipped Classroom en de principes van Breindidactiek.

Flipped Classroom

Bij Flipped Classroom wordt gewerkt met een combinatie van online en offline (klassikaal) onderwijs. Die onderdelen van de cursus die deelnemers eenvoudig zelfstandig kunnen verwerken, worden online behandeld. Hiervoor hebben we de voorbereidende e-learning ontworpen. Dezelfde is hetzelfde voor alle drie de opleidingen 7.1A, 7.1B en 7.3. Als cursist kun je daardoor meer invloed uitoefenen: je kunt zelf plaats, tijd en tempo bepalen, en je hebt tijdens het klassikale cursusdeel meer tijd om praktisch te oefenen en stil te staan bij de specifieke vragen die je zelf hebt.

Breindidactiek

De principes van Breindidactiek zijn dat er voldoende herhaling in de cursus zit en dat alle beschikbare voorkennis geactiveerd wordt. Het meermaals herhalen van een onderwerp zorgt voor sterkere neurale verbindingen in het brein. Anders gezegd: de kennis wordt beter vastgelegd in de hersenen en wordt daardoor langer onthouden. Dit doen wij onder andere door onderwerpen zowel in de voorbereidende e-learning als het klassikale cursusdeel terug te laten komen.

Voorbereidende e-learning

Het doorlopen van de voorbereidende e-learning zorgt ook dat alle aanwezige voorkennis geactiveerd wordt. Op die manier gaan de hersenen associaties maken met wat ze al weten. Nieuwe kennis wordt opgehangen aan al aanwezige kennis, waardoor het makkelijker wordt aangeleerd. En door de herhaling houd je de kennis weer langer vast. Vanuit didactisch oogpunt is het dus altijd nuttig om de voorbereidende e-learning te doorlopen.

E-learning wordt verplicht

In het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat een enkeling ervoor kiest de voorbereidende e-learning niet te doorlopen. Didactisch gezien is dat een gemiste kans, de opleidingsduur blijkt vaak te kort en deelnemers kunnen hierdoor stress ervaren. Het klassikale opleidingsdeel is tenslotte ontworpen met het uitgangspunt dat je eerst de voorbereidende e-learning hebt doorlopen.

Problematisch is ook dat het zorgt voor (te) grote verschillen in voorbereiding van de verschillende deelnemers aan dezelfde cursus. Daardoor verdwijnen de positieve effecten voor de hele groep deelnemers soms. Dat is erg vervelend voor de deelnemers die wel de moeite van de juiste voorbereiding hebben gedaan. Gelukkig zijn die mensen overigens veruit in de meerderheid.

Bovendien betekent het ook dat niet alle verplichte cursusinhoud wordt gevolgd. Per (IATA-) opleiding is de verplichte cursusinhoud vastgelegd in Bijlage B van de Regeling erkenning opleidingsinstellingen en assessments vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht. Als opleider moeten wij borgen dat elke cursist alle verplichte cursusinhoud doorloopt. Daarom wordt, na een gewenningsperiode van een jaar, per 1 juli de voorbereidende e-learning ook verplicht.

Herinneringen

Dit betekent: als je bij aanvang van het klassikale cursusdeel de e-learning niet volledig hebt doorlopen, word je niet langer toegelaten tot het klassikale cursusdeel. Uiteraard zorgen wij ervoor dat je herinnerd wordt aan de voorbereidende e-learning:

  • in de cursusbeschrijvingen op onze website;
  • in de bevestiging van inschrijving voor de cursus;
  • vanuit ons opleidingsportaal ontvangt zowel de deelnemer als diens manager een herinnering, twee weken voor de start van de opleiding.

Voor de meeste deelnemers zal deze aanpassing naar verwachting weinig invloed hebben bij de voorbereiding op het klassikale cursusdeel. Maar als je voorheen niet de e-learning deed, zul je nu bij het klassikale deel het positieve effect op je leerrendement merken. En daar doen we het tenslotte allemaal voor.

Meer interessante artikelen

Voorbereidende e-learning als vast onderdeel van IATA-cursussen 7.1 en 7.3

Redactie
7 juni, 2024
2,5 minuten leestijd
Opleidingen

"Kijkgedrag cruciaal voor veilig besturen heftruck of reachtruck"

Redactie
6 juni, 2024
2,5 minuten leestijd
Nieuws
© Copyright 2024 Special Cargo - gevaarlijke stoffen, security | Algemene voorwaarden Services | Algemene voorwaarden College | Cursusvoorwaarden | Privacy