Soorten ADR opleidingen

Redactie
22 juni, 2023
2,5 minuten leestijd
ADR Opleidingen

In het ADR worden verschillende soorten opleidingen genoemd.

ADR-opleiding voor chauffeurs

Bestuurders van voertuigen waarmee gevaarlijke goederen boven de vrijstellingsgrenzen worden vervoerd moeten in het bezit zijn van een ADR-certificaat.

Aanvullende opleidingseisen bij tankvervoer en stoffen van klasse 1 en 7

Bestuurders van voertuigen die goederen van ADR Klasse 1 en ADR Klasse 7 of in ADR Tanks vervoeren moeten een specialisatiecursus volgen.

Veilig werken met het ADR/ADR voor leidinggevenden

Iedereen die vanuit zijn/haar functie te maken heeft met het vervoer van gevaarlijke stoffen moet een ADR opleiding krijgen die in overeenstemming is met zijn/haar taken en bevoegdheden.

Deze ADR-opleiding moet bestaan uit de onderdelen:

  • Algemene bewustmaking
  • Functie specifieke opleiding
  • Veiligheidsopleiding
  • Beveiligingsvoorschriften
  • Vervoersvoorschriften voor andere vervoersmodaliteiten (indien van toepassing)

Veilig laden en lossen van gevaarlijke stoffen

Deze ADR opleiding is ook gebaseerd op de hierboven genoemde onderwerpen. De opleiding is bijvoorbeeld van toepassing op personeel dat gevaarlijke goederen laadt of lost en op personeel van expeditie- of cargadoorsbedrijven. Bovendien is deze ADR-opleiding bestemd voor bestuurders van voertuigen die vrijgesteld zijn van het bezit van het ADR certificaat.

Opleiding veiligheidsadviseur

Dit is een ADR-opleiding voor gevorderden. Elke onderneming die met het vervoer, verpakken, beladen, vullen of lossen van gevaarlijke goederen te maken heeft, moet een of meer veiligheidsadviseurs benoemen. De veiligheidsadviseur moet helpen bij de preventie van de gevaren voor personen, bezittingen en het milieu. Hij moet hiervoor een opleiding hebben gevolgd en houder zijn van een certificaat voor het vervoer over de weg. Er zijn ook opleidingen voor veiligheidsadviseur in de Binnenvaart en het Spoorvervoer.

Opleidingseis voor behandeling van gegaste containers

Personen die betrokken zijn bij de behandeling van gegaste laadeenheden moeten een opleiding hebben genoten die past bij hun verantwoordelijkheden.

Waarop is de ADR-opleiding gebaseerd?

De ADR opleidingen zijn gebaseerd op de voorschriften genoemd in de volgende hoofdstukken van het ADR:
Hoofdstuk 1.3: Veilig werken met het ADR/ADR voor leidinggevenden

Hoofdstuk 1.8.3: Opleiding veiligheidsadviseur
Hoofdstuk 1.10.2: Opleiding met het oog op beveiliging
Hoofdstuk 5.5.: Opleidingseis voor behandeling van gegaste containers
Hoofdstuk 8.2: ADR-opleiding voor chauffeurs
Hoofdstuk 8.2.3: Veilig laden en lossen van gevaarlijke stoffen

Welke ADR-opleiding kun je bij ons volgen?

ADR-opleider.nl is gespecialiseerd in het geven van de verplichte ADR-opleidingen voor chauffeurs conform hoofdstuk 8.2 van het ADR. Ons moederbedrijf SCS Training & Consultancy B.V. verzorgd alle denkbare opleidingen op het gebied van vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen. Denk daarbij aan opleidingen die vereist zijn volgens ADR, ADN, RID, IMDG, IATA en PGS-15.

Meer interessante artikelen

Voorbereidende e-learning als vast onderdeel van IATA-cursussen 7.1 en 7.3

Redactie
7 juni, 2024
2,5 minuten leestijd
Opleidingen

"Kijkgedrag cruciaal voor veilig besturen heftruck of reachtruck"

Redactie
6 juni, 2024
2,5 minuten leestijd
Nieuws
© Copyright 2024 Special Cargo - gevaarlijke stoffen, security | Algemene voorwaarden Services | Algemene voorwaarden College | Cursusvoorwaarden | Privacy