2023: veel nieuws onder de zon

Redactie
22 juni, 2023
2,5 minuten leestijd
ADR Nieuws

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Maar ook nieuwe uitdagingen! Dit jaar verandert er van alles in wetten en regels voor vervoer van gevaarlijke stoffen, en ook jouw bedrijf kan daarmee te maken krijgen. Heb je bijvoorbeeld al gezien dat het ADR een veiligheidsadviseur verplicht voor ‘papieren afzenders’? Een korte update.

In de internationale regelgeving voor vervoer van gevaarlijke stoffen – ADR (wegvervoer), IMDG-Code (zeevaart), RID (spoorvervoer) en ADN (binnenvaart) – worden dit jaar wijzigingen doorgevoerd. Die zijn in alle vier de wetten ongeveer gelijk. Er wordt onder andere een nieuwe soort transporttank, van een speciale kunststof, geïntroduceerd. In het ADR, RID en ADN 2023 gelden de nieuwe regels per 1 januari jl., maar ze worden pas verplicht op 1 juli van dit jaar. Dus zorg dat je bedrijf er tegen die tijd aan voldoet. Ook al zijn de Nederlandse vertalingen van de regelgeving nog niet verschenen, wij geven je alvast een inkijkje in de versies van 2023.

IMDG en IATA

Van de IMDG-Code is onlangs de nieuwste versie verschenen (amendement 41-22). Die mag je nu al gebruiken, en deze wordt per 1 januari 2024 verplicht. Maar let op: je klanten kunnen nu al eisen dat je volgens de nieuwe regels werkt. Dus fris alvast je kennis op! Ook de IATA Dangerous Goods Regulations (handboek voor vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht) kent dit jaar wijzigingen. Het addendum bij de 64ste editie is per 1 januari van kracht geworden.

Verplichte veiligheidsadviseur voor afzenders

In het ADR is per 1 januari van dit jaar een belangrijk voorschrift verplicht geworden: ook een afzender van gevaarlijke stoffen moet een veiligheidsadviseur aanstellen. Met een afzender wordt een bedrijf bedoeld dat zelf niet vervoert, lost, laadt, vult of verpakt. Expediteurs hebben vaak deze rol, ook wel ‘papieren afzender’ genoemd. Natuurlijk verzorgt Special Cargo College de opleiding tot veiligheidsadviseur. Ook kunnen wij als extern veiligheidsadviseur bij jou optreden.

Competentiegericht trainen

Special Cargo College is trots dat wij als eerste opleider in Nederland IATA CBTA-geaccrediteerd zijn. CBTA staat voor Competency-Based Training & Assessment: medewerkers worden opgeleid in de taken die ze in de praktijk moeten uitvoeren. Geen overbodige lesstof meer, maar juist onderwijs gericht op het vergroten van de competenties van de cursisten in hun functie. Bij ons kun je nu dus een competentiegerichte opleiding volgen over het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. En weet je niet welke opleidingen voor jouw bedrijf van toepassing zijn: er komt een flowchart om de juiste te selecteren. Je vult dan een paar basisvragen in en je weet welke training(en) voor jouw bedrijf van toepassing is/zijn. Dus hou onze berichtgeving in de gaten!

Erkenningen luchtvracht

IATA verplicht sinds 1 januari van dit jaar deze CBTA-manier van opleiden voor personeel dat betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. Er is echter 1 ‘maar’: de Nederlandse regeling waarop wij ons in de IATA-trainingen moeten baseren, is uitgesteld. In november vorig jaar heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ons laten weten dat de Regeling Erkenning Opleidingsinstellingen en Examinering VGL niet op de geplande 1 januari jl., maar waarschijnlijk per 1 juli 2023 in werking treedt. Dat betekent dat er pas na die datum gestart kan worden met de training voor het behalen van het certificaat dat in deze regeling genoemd wordt. Voor training van de overige medewerkers gelden de nieuwe internationale ICAO-trainingseisen – en dus het CBTA – wel per 1 januari. In het buitenland kunnen wij alle medewerkers nu al wel CBTA trainen.

Meer weten? Neem even contact op via 085 792 0585 of sales@specialcargo.nl.

Meer interessante artikelen

Voorbereidende e-learning als vast onderdeel van IATA-cursussen 7.1 en 7.3

Redactie
7 juni, 2024
2,5 minuten leestijd
Opleidingen

"Kijkgedrag cruciaal voor veilig besturen heftruck of reachtruck"

Redactie
6 juni, 2024
2,5 minuten leestijd
Nieuws
© Copyright 2024 Special Cargo - gevaarlijke stoffen, security | Algemene voorwaarden Services | Algemene voorwaarden College | Cursusvoorwaarden | Privacy