Nieuwe wetgeving in 2024; wat kun je verwachten?

Redactie
11 januari, 2024
2,5 minuten leestijd
IATA IMDG

Wat gaat het nieuwe jaar jou en ons brengen? Op het gebied van vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen zijn er in de wetgeving een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Vanzelfsprekend volgt Special Cargo dit alles op de voet. En omdat we graag samen met jou bijdragen aan een veilige logistieke wereld, informeren je over de belangrijkste zaken voor 2024.

Omgevingswet

Allereerst de Omgevingswet. Deze nieuwe wet, die op 1 januari van dit jaar in werking is getreden, bundelt vele bestaande wetten op het gebied van ruimtelijke ordening, waaronder de bestaande milieuwetgeving. In principe brengt de Omgevingswet – in de overgang van oude situatie naar nieuwe situatie – geen veranderingen voor bedrijven met bestaande omgevingsvergunningen en ongewijzigde bedrijfsvoering. Maar ondernemingen die wijzigingen in hun bedrijfsvoering willen doorvoeren, moeten zeker de Omgevingswet raadplegen.

PGS 15

Een richtlijn die verbonden is met de Omgevingswet is de PGS 15, voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. De PGS-organisatie heeft eind vorig jaar het concept gepubliceerd van de herziene PGS 15-richtlijn, in de ‘Nieuwe Stijl’. Op die conceptversie kunnen gebruikers van de richtlijn nu reageren vanuit hun eigen praktijk – ook jij kunt dit dus doen. De definitieve richtlijn Nieuwe Stijl zal naar verwachting najaar 2024 verschijnen. Het is echter nog niet duidelijk wanneer deze editie dan ook echt ingaat, als onderdeel van de Omgevingswet. Tot die tijd is de interim-versie van de PGS 15 (uit 2016) van kracht.

PGS 37-2

Iets vergelijkbaars geldt voor de PGS 37-2, de richtlijn voor de veilige opslag van lithium-energiedragers. Eind vorig jaar is de definitieve versie van de richtlijn gepubliceerd. Deze versie krijgt wettelijke status en wordt verplicht op het moment dat de richtlijn in de structuur van de Omgevingswet wordt aangewezen als leidende richtlijn voor opslag lithium-energiedragers. Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) verwacht dat de nieuwe PGS 37-2 per 1 januari 2025 in deze structuur van kracht wordt. Maar let op: ook dit jaar is het mogelijk dat (delen van) de PGS 37-2 al opgelegd wordt/worden aan bedrijven. Bijvoorbeeld in de vorm van maatwerkvoorschriften vanuit het bevoegd gezag, bij het indienen van een activiteitenmelding.

De nieuwe versies van de PGS 15 en de PGS 37-2 worden verplicht op het moment dat ze in de structuur van de Omgevingswet aangewezen zijn als leidraad

IATA

Op 1 januari van dit jaar is ook de 65ste editie van de IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) van luchtvaartorganisatie IATA ingegaan. Dit is de wereldwijde standaard voor transport van gevaarlijke stoffen door de lucht. Zoals ieder jaar bevat deze weer een aantal significante wijzigingen. Bij de IATA-opleidingen voor luchtvervoer van gevaarlijke stoffen wordt sinds 1 juli 2023 verplicht de competentiegerichte trainingsmethode van IATA (CBTA) gevolgd. Special Cargo is als eerste Nederlandse opleider hiervoor geaccrediteerd door IATA.

ARIE-regeling

Voor de herziene versie van deze regeling Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) bestond een overgangsperiode tot 1 januari van dit jaar. Deze nieuwe versie legt strengere veiligheidsregels op aan bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken. Bedrijven die voor het eerst ARIE-plichtig worden, moesten zich vóór het einde van 2023 melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie en vóór het begin van 2024 aan de ARIE-verplichtingen voldoen.

Beveiliging burgerluchtvaart

Het nieuwe jaar heeft geen specifieke wetswijzigingen voor ons in petto ten aanzien van de beveiliging van de burgerluchtvaart. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) blijft verantwoordelijk voor het waarborgen van een adequate beveiliging van de burgerluchtvaart. Het is belangrijk om te beseffen dat de NCTV en samenwerkende organisaties voortdurend werken aan het verbeteren en aanpassen van beveiligingsmaatregelen, ook voor de luchtvaart. Vanzelfsprekend sluit Special Cargo daar in haar opleidingsaanbod naadloos bij aan.

IMDG

Dat geldt ook voor de voorschriften voor verschillende vervoerswijzen van gevaarlijke stoffen. Wat je misschien opvalt, is dat hierboven  de wetgeving van het ADR (wegvervoer), RID (spoorvervoer), ADN (binnenvaart) en IMDG (zeevervoer) niet genoemd wordt. Dat klopt! Deze vier verdragen. worden altijd in de oneven jaren gewijzigd, en blijven dus dit jaar ongewijzigd. Wel is het zo dat de nieuwste versie van de IMDG-Code (amendement 41-22) per 1 januari verplicht is geworden. De andere drie regelingen waren al eerder verplicht.

Een veilige wereld

Al deze wijzigingen voeren wij natuurlijk ook door in de uitvoering van onze werkzaamheden, zowel in onze operaties als in onze opleidingen en consultancy. Natuurlijk wil jij ook precies weten wat de wetswijzigingen betekenen voor jouw bedrijf en bedrijfsvoering. Heb je bepaalde vraagstukken of zou je willen overleggen? Neem dan contact met ons op. Zo dragen wij graag samen met jou bij aan een veilige logistieke wereld – ook in 2024!

Meer interessante artikelen

Voorbereidende e-learning als vast onderdeel van IATA-cursussen 7.1 en 7.3

Redactie
7 juni, 2024
2,5 minuten leestijd
Opleidingen

"Kijkgedrag cruciaal voor veilig besturen heftruck of reachtruck"

Redactie
6 juni, 2024
2,5 minuten leestijd
Nieuws
© Copyright 2024 Special Cargo - gevaarlijke stoffen, security | Algemene voorwaarden Services | Algemene voorwaarden College | Cursusvoorwaarden | Privacy