Officieuze ‘E-light’-erkenning wordt officiële D-erkenning

Redactie
24 augustus, 2023
2,5 minuten leestijd
IATA Nieuws

Logistiek dienstverleners die luchtvracht vervoeren onder een zogenoemde E-(light)-erkenning moeten deze omzetten naar een D-erkenning. Dat had eigenlijk per 1 juli jl. moeten gebeuren, maar de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de deadline opgeschoven naar 1 oktober. We vertellen je graag wat dit voor jouw bedrijf betekent.

Aanleiding

De afgelopen tijd is er veel veranderd in het juridisch landschap rond luchtvervoer gevaarlijke stoffen. Er zijn diverse besluiten en regelingen aangepast om de invoering van de IATA CBTA- opleidingsmethodiek mogelijk te maken. Daarnaast wilde de overheid de eigenlijk niet bestaande E-light-erkenning formaliseren.

Erkenningensysteem

Ten behoeve van de CBTA-systematiek werkt de Nederlandse overheid met een erkenningensysteem, met per rol in het logistieke proces één erkenning (A tot en met E):
A: voor afzenders
B: voor expediteurs-luchtvrachtagenten
C: voor grondafhandelaren
D: voor logistieke dienstverleners
E: voor organisaties die gespecialiseerd zijn in het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht

E-light

Daarnaast heeft de overheid enkele jaren geleden de ‘E-light-erkenning’ in het leven geroepen, voor bedrijven die enigszins tussen de wal en het schip dreigden te belanden. De werkzaamheden van deze bedrijven pasten niet in de voorwaarden voor een A-erkenning (afzender), maar de voorwaarden voor een E-erkenning (gespecialiseerd bedrijf) waren ook weer overdreven. Om het bedrijfsleven hier een passende oplossing voor te bieden, heeft de Inspectie Leefomgeving & Transport toen een uitgeklede versie van de E-erkenning bedacht: de E-light-erkenning.
Deze erkenning was echter nergens geborgd in de wet- en regelgeving, waardoor de juridische status ervan nogal vaag bleef. Daarom wilde de overheid de E-light-erkenning op termijn gaan formaliseren. Dat is inmiddels gebeurd.

D-erkenning

Op 12 juni jl. is in de Staatscourant het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht gepubliceerd. Daarin is de ‘E-light-erkenning’ opgenomen als D-erkenning:
‘een erkenning voor een logistieke dienstverlener, zijnde een natuurlijke persoon of rechtspersoon, welke de bevoegdheid heeft om gevaarlijke stoffen welke hij contractueel voor derden in opslag heeft, namens de eigenaar verzendklaar te maken en als afzender aan te bieden voor vervoer door de lucht.’

Geen eigenaar

Of eenvoudiger verwoord: De D-erkenninghouder mag optreden als afzender voor luchtvervoer gevaarlijke goederen, waarbij hij geen eigenaar is van de te verzenden goederen. Daarin zit ook het grote verschil met de A-erkenning: Een A-erkenninghouder is eigenaar van de te verzenden goederen, een D-erkenninghouder is dat niet. 
Qua werkzaamheden betekent dit dat een logistieke dienstverlener met D-erkenning de gevaarlijke stoffen contractueel voor derden in opslag heeft en deze gereedmaakt voor verzending. Vervolgens biedt hij, namens de eigenaar, deze goederen aan voor vervoer door de lucht.

Veel bedrijven die nu een E-light-erkenning hebben, hebben voor hun werkzaamheden voldoende aan een D-erkenning

Wat te doen?

De E-light-erkenning als zodanig verdwijnt dus helemaal. Als je momenteel in het bezit bent van deze erkenning moet je beslissen of je:

  • deze wilt behouden als volwaardige E-erkenning;
  • deze om wilt laten zetten naar de nieuwe D-erkenning.

In het eerste geval zul je aan alle voorwaarden behorend bij de volwaardige E-erkenning moeten gaan voldoen. Dan heb je onder andere een DGOM (Dangerous Goods Operations Manual) nodig.

Versoepelde omzetting

In het tweede geval moet je de D-erkenning aanvragen. Veel bedrijven die nu een E-light-erkenning hebben, hebben voor hun werkzaamheden voldoende aan een D-erkenning. Zij kunnen de E-erkenning laten omzetten naar een D-erkenning. Volgens artikel 9a lid 1 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht kan deze omzetting tot 1 juli 2023 versoepeld (gratis, op aanvraag) gebeuren.

Deadline opgeschoven

De invoering van het gewijzigde Besluit heeft echter vertraging opgelopen, waardoor de inhoud pas op 12 juni jl. van kracht is geworden. Dat betekent dat de overgangstermijn tot 1 juli wel heel kort zou worden. Daarom heeft de Inspectie Leefomgeving & Transport – in het kader van redelijkheid en billijkheid – onlangs besloten de versoepelde omzettingsprocedure niet tot 1 juli, maar tot 1 oktober a.s. uit te voeren. Na deze datum is omzetten ook mogelijk, maar moet er betaald worden.

De eisen voor het verkrijgen van de E- en de D-erkenning staan in de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht.

Wat kan Special Cargo doen?

Heb je vragen over de verschillende erkenningen of hulp nodig bij het aanvragen? Special Cargo College kan ondersteuning bieden. En mocht je een partij zoeken voor het verzenden van gevaarlijke stoffen door de lucht: Special Cargo Services beschikt over de E-erkenning, toegekend door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze E-erkenning geeft ons de bevoegdheid om in opdracht van jouw bedrijf op te treden als afzender en verpakker van gevaarlijke stoffen. Zo kunnen we de volledige juridische aansprakelijkheid van jou overnemen. Deskundig, proactief en altijd veiligheidsbewust.

Meer interessante artikelen

Voorbereidende e-learning als vast onderdeel van IATA-cursussen 7.1 en 7.3

Redactie
7 juni, 2024
2,5 minuten leestijd
Opleidingen

"Kijkgedrag cruciaal voor veilig besturen heftruck of reachtruck"

Redactie
6 juni, 2024
2,5 minuten leestijd
Nieuws
© Copyright 2024 Special Cargo - gevaarlijke stoffen, security | Algemene voorwaarden Services | Algemene voorwaarden College | Cursusvoorwaarden | Privacy