Radioactieve stoffen veilig vervoeren en opslaan

Redactie
22 juni, 2023
2,5 minuten leestijd
Gevaarlijke stoffen Opslag

Op het gebied van gevaarlijke stoffen nemen radioactieve stoffen een speciale plek in. Deze stoffen vertegenwoordigen namelijk een groot maar vaak onmerkbaar risico voor de gezondheid en het vervoeren en opslaan ervan is gebonden aan strikte regels en vergunningen.
Op deze pagina delen we belangrijke informatie over radioactieve stoffen in het algemeen en specifiek het vervoeren en opslaan ervan. Ook vind je hier informatie over ons cursusaanbod voor het vervoer van radioactieve stoffen (Klasse 7) en de diensten waarmee wij jou kunnen helpen.

Wat verstaan we onder radioactieve stoffen?

Radioactieve stoffen zijn materialen die ioniserende straling uitzenden. Deze straling kan gevaarlijk zijn voor mens en milieu als ze niet op de juiste manier wordt behandeld. Radioactieve stoffen kunnen zowel van nature voorkomen als kunstmatig worden geproduceerd.

Voorbeelden van natuurlijke radioactieve stoffen zijn uranium en thorium. Daarnaast kan ioniserende straling kunstmatig worden opgewekt, veelal voor medische toepassingen in de radiologie en nucleaire geneeskunde. Ook wordt het ingezet voor industriële toepassingen, zoals het opwekken van elektriciteit en voedselsterilisatie.

Vervoer: regelgeving van het Internationale Atoomenergieagentschap (IAEA)

Het vervoeren van radioactieve stoffen is onderhevig aan strikte regelgeving om de veiligheid van mens en milieu te waarborgen. Het Internationale Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft richtlijnen opgesteld voor het veilig vervoeren van radioactieve materialen.
Deze richtlijnen omvatten verpakkingsvereisten, etikettering, transportmethoden en beveiligingsmaatregelen. Het is cruciaal dat deze regels worden nageleefd om de risico’s van radioactieve stoffen tijdens het vervoer tot een minimum te beperken.

Voorschriften voor de verschillende modaliteiten
De regels van IAEA vormen de basis voor de internationale vervoersregelingen voor specifieke wijzen van transport, zoals over de weg (ADR), spoor (RID), zee (IMDG), binnenwateren (ADN) en door de lucht (ICAO/IATA). Daarin zijn aparte onderdelen gewijd aan gevarenklasse 7 (radioactieve stoffen).

Radioactieve stoffen op veilige wijze opslaan

Net als andere gevaarlijke stoffen kun je zeker niet zomaar radioactieve bronnen opslaan. Er zijn veel regels waar je je aan dient te houden en voorzorgsmaatregelen om zoveel mogelijk uit te sluiten dat mens en milieu eraan worden blootgesteld.

Dit omvat het gebruik van afgeschermde containers en het hanteren van een veilige afstand tussen de opslagplaats en andere faciliteiten. Daarnaast moet de opslaglocatie regelmatig worden gecontroleerd op stralingsniveaus en moeten passende veiligheidsmaatregelen worden genomen.

Voorschriften voor opslag in Nederland
De regels voor het opslaan van radioactieve stoffen is in Nederland opgenomen in verschillende wetten en regels, waaronder de Kernenergiewet.

Het belang van een stralingsdeskundige

Voor het veilig werken met radioactieve stoffen op locatie kun je niet om een stralingsdeskundige heen. Dit is een professional die gespecialiseerd is in het beheersen, controleren en minimaliseren van de blootstelling aan ioniserende straling.

Stralingsdeskundigen werken veel in de medische sector, de offshore, de industrie en de energiesector, waar radioactieve stoffen worden gebruikt. In de eerste plaats zijn zij ervoor verantwoordelijk dat medewerkers, andere betrokken personen en het milieu beschermd zijn tegen straling.

Waarschuwingstekens voor radioactieve stoffen

Zoals bij alle gevaarlijke stoffen moet met waarschuwingstekens duidelijk worden gemaakt dat er radioactieve stoffen aanwezig zijn. Zo zijn zowel mensen die met de materialen werken als omstanders op de hoogte van de risico’s.

Het bekendste waarschuwingsteken is het driebladige trefoil-symbool (klaverblad), dat internationaal is erkend als een symbool voor radioactiviteit. Dit symbool is meestal zwart tegen een gele achtergrond en is te vinden op verpakkingen, voertuigen en opslagfaciliteiten die radioactieve stoffen bevatten.

ADR-gevaarsetiket klasse 7: radioactieve stoffen
ADR-gevaarsetiket klasse 7: radioactieve stoffen

Naast het trefoil-symbool kunnen er aanvullende waarschuwingslabels en informatie over de specifieke radioactieve stof worden weergegeven.

Cursussen voor vervoer radioactieve stoffen

Als dé opleider van logistiek Nederland heeft Special Cargo College een groot cursusaanbod omtrent het vervoeren en controleren van gevaarlijke stoffen. Een aantal cursussen behandelen specifiek het veilig vervoeren, gereedmaken of controleren van radioactieve zendingen:

  • ADR Certificaat Basis + Klasse 7 | Initieel
  • Wegvervoer Radioactieve Stoffen | ADR s12
  • Luchtvervoer Radioactieve Stoffen | basis

Ben je op zoek naar een specialistische en ervaren opleider voor jezelf of jouw werknemers, lees dan op onze website meer over een van deze cursussen of bekijk ons volledige aanbod.

Radioactieve stoffen veilig laten opslaan of vervoeren? Neem contact met ons op

Als je zeker wilt zijn dat de opslag of het vervoer van jouw radioactieve stoffen veilig en voorspoedig verloopt, moet je een specialist inschakelen. Die vind je bij Special Cargo Services: wij kunnen deze bronnen meten, opslaan, vervoeren en documenteren.

Special Cargo beschikt over een doorlopende vergunning voor het vervoer van radioactieve stoffen in Nederland, Duitsland, België en Luxemburg en kan hierin altijd snel handelen. Ook naar de andere landen binnen Europa verzorgt Special Cargo Services het vervoer.

Meer interessante artikelen

Voorbereidende e-learning als vast onderdeel van IATA-cursussen 7.1 en 7.3

Redactie
7 juni, 2024
2,5 minuten leestijd
Opleidingen

"Kijkgedrag cruciaal voor veilig besturen heftruck of reachtruck"

Redactie
6 juni, 2024
2,5 minuten leestijd
Nieuws
© Copyright 2024 Special Cargo - gevaarlijke stoffen, security | Algemene voorwaarden Services | Algemene voorwaarden College | Cursusvoorwaarden | Privacy