Veiligheidsadviseur: rol, taken en opleiding

Redactie
22 juni, 2023
2,5 minuten leestijd
ADR

Bedrijven die gevaarlijke stoffen verpakken, laden, vullen, lossen of vervoeren, moeten beschikken over een veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen. In dit artikel lees je exact wat de rol van een veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen is, wat zijn taken zijn en welke wetgeving eraan verbonden is. Ook vertellen we meer over de opleiding tot veiligheidsadviseur.

Veiligheidsadviseurs spelen een cruciale rol in bedrijven en industrieën die met gevaarlijke stoffen en goederen werken. Bij het laden, lossen en vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor of het water zijn bedrijven verplicht ten minste één veiligheidsadviseur te benoemen.
Deze verplichting is opgenomen in de internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR), het spoor (RID) en het binnenwater (ADN).

Taken veiligheidsadviseur

De specifieke taken van de veiligheidsadviseur omvatten:

 • controleren of de regels voor het vervoer van gevaarlijke goederen worden opgevolgd
 • advies geven aan het bedrijf over activiteiten met betrekking tot het transport van gevaarlijke goederen
 • een jaarverslag opstellen over de activiteiten van het bedrijf met betrekking tot het transport van gevaarlijke goederen.

Ben jij geïnteresseerd in de functie van veiligheidsadviseur? Bekijk dan onze basiscursus tot Veiligheidsadviseur ADR/RID en ontdek of het iets voor jou is.

Wat doet een veiligheidsadviseur?

Een veiligheidsadviseur heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden om de veiligheid van personen, bezittingen en het milieu te waarborgen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Maar ook aanverwante activiteiten zoals verpakken, beladen, vullen en lossen van gevaarlijke stoffen valt binnen het takenpakket.
Deze taken en verantwoordelijkheden staan beschreven in artikel 1.8.3 van het ADR, het RID en het ADN. De belangrijkste werkzaamheden van een veiligheidsadviseur zijn het controleren van:

 • de werkwijze om de naleving van voorschriften te waarborgen voor het identificeren van vervoerde gevaarlijke stoffen
 • hoe het bedrijf bij het kopen van voertuigen rekening houdt met specifieke eisen voor het vervoeren van gevaarlijke goederen
 • de procedures om het gebruikte materiaal voor het vervoer van gevaarlijke goederen of voor verpakken, vullen, laden of lossen te inspecteren
 • dat de medewerkers van het bedrijf de juiste training hebben gekregen, inclusief updates in de regelgeving, en dat deze training is gedocumenteerd in hun dossier
 • het ontwikkelen van juiste noodprocedures voor mogelijke ongevallen of incidenten die de veiligheid in gevaar kunnen brengen tijdens transport of bij het verpakken, vullen, laden of lossen
 • het analyseren en indien nodig rapporteren van ernstige overtredingen, ongevallen of incidenten tijdens het transport van gevaarlijke goederen of bij het verpakken, vullen, laden of lossen
 • het nemen van maatregelen om herhaling van ongevallen, incidenten of ernstige overtredingen te voorkomen
 • dat er rekening wordt gehouden met de wetten en speciale eisen voor het inhuren van onderaannemers en tussenpersonen bij het vervoer van gevaarlijke goederen
 • het nakijken of het personeel belast met het verzenden, vervoeren, verpakken, vullen, laden of lossen van gevaarlijke goederen gedetailleerde uitvoeringsprocedures en instructies heeft
 • het nemen van maatregelen om mensen bewust te maken van de gevaren van het transporteren en het verpakken, vullen, laden of lossen van gevaarlijke goederen
 • het instellen van controles om ervoor te zorgen dat de vereiste documenten en veiligheidsuitrusting aan boord van de voertuigen zijn en dat deze voldoen aan de regels
 • het toepassen van controlemaatregelen om te garanderen dat de regels voor verpakken, vullen, laden en lossen worden gevolgd
 • het hebben van een beveiligingsplan volgens sectie 1.10.3.2.
De veiligheidsadviseur heeft een veelomvattend takenpakket. Hij moet onder andere toezien op de veiligheid binnen het bedrijf.
De veiligheidsadviseur heeft een veelomvattend takenpakket. Hij moet onder andere toezien op de veiligheid binnen het bedrijf.

Wie vervult de rol van veiligheidsadviseur?

Een veiligheidsadviseur is vaak fulltime in dienst in die functie bij een logistiek bedrijf. Vaak wordt deze functie intern vervuld nadat een medewerker zich heeft omgeschoold. De taken van een veiligheidsadviseur kunnen worden gecombineerd met een andere rol binnen de organisatie, zolang die persoon zijn taken als adviseur nog goed kan vervullen.

Het komt ook voor dat een bedrijf een externe veiligheidsadviseur aanstelt. Daarover vertellen we je meer onder aan dit artikel.

Opleiding tot veiligheidsadviseur en certificering

Je mag alleen als veiligheidsadviseur binnen een bedrijf werken met de juiste certificering. Hiervoor moet je met succes examen gedaan hebben bij het CBR. Het certificaat is vijf jaar geldig. Om examen te kunnen doen moet je eerst een opleiding tot veiligheidsadviseur volgen bij een erkende opleider.

Special Cargo College is een erkende opleider op het gebied van opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Wij hebben een groot aanbod trainingen, (herhalings)-cursussen en opleidingen voor iedereen die werkt met gevaarlijke stoffen of in de luchtvaartbranche. Daarnaast is het bij ons mogelijk om online cursussen te volgen met onze e-learnings, of een training op maat of incompany te volgen.

Basiscursus Veiligheidsadviseur

Bij Special Cargo College kan je zowel de basiscursus tot veiligheidsadviseur volgen als de herhalingscursus:

Extra oefenen voor je examen?

Komt het examen eraan en wil je extra goed beslagen ten ijs komen? Maak dan gebruik van onze online CBR-examentraining per vervoerstak (ADR, RID of ADN). Hiermee kun je drie maanden lang jouw kennis testen in je eigen tijd en op je eigen tempo. Benieuwd? Lees dan meer op onze website.

Vrijstelling voor bedrijven

Bedrijven zijn in sommige gevallen niet verplicht om een veiligheidsadviseur te benoemen. Als bedrijf kom je bijvoorbeeld in aanmerking voor een vrijstelling wanneer je kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen vervoert. Dit staat beschreven in hoofdstuk 1.8.3.2 van het ADR:

Veiligheidsadviseur ook verplicht voor expediteurs

Sinds 1 januari 2023 zijn ook afzenders van gevaarlijke stoffen volgens het ADR verplicht een veiligheidsadviseur aan te stellen. Met een afzender wordt dan bedoeld: een bedrijf dat zelf niet vervoert, lost, laadt, vult of verpakt. Expediteurs hebben vaak deze rol, ook wel ‘papieren afzender’ genoemd.

Een expediteur oftewel papieren afzender moet sinds 1 januari ook over een veiligheidsadviseur beschikken.
Een expediteur oftewel papieren afzender moet sinds 1 januari ook over een veiligheidsadviseur beschikken.

Liever een externe veiligheidsadviseur inhuren?

Het is ook mogelijk dat je als bedrijf liever een externe veiligheidsadviseur inhuurt. Bijvoorbeeld omdat je alleen maar af en toe een veiligheidsadviseur nodig hebt. Daarvoor kun je ook bij Special Cargo terecht.

Naast het verzorgen van cursussen omtrent veiligheidsadviseurschap, treden de adviseurs van Special Cargo ook op als externe veiligheidsadviseur. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat jouw bedrijf aan de wettelijke milieu- en veiligheidsverplichtingen voldoet. Neem hiervoor contact met ons op via training@specialcargo.nl.

Meer interessante artikelen

De veiligheid rond gevaarlijke stoffen geborgd met onze DG Professional

Redactie
11 april, 2024
2,5 minuten leestijd
Gevaarlijke stoffen, Niet gecategoriseerd

Save the date 25 juni: webinar ‘Gevaarlijke stoffen en compliance - crisissituaties voorkomen en managen'

Redactie
29 februari, 2024
2,5 minuten leestijd
Gevaarlijke stoffen, Opleidingen

Dangerous Goods Professional – dé opleiding voor veiligheidsprofessionals met affiniteit met gevaarlijke stoffen

Redactie
21 februari, 2024
2,5 minuten leestijd
Gevaarlijke stoffen, Opleidingen
© Copyright 2024 Special Cargo - gevaarlijke stoffen, security | Algemene voorwaarden Services | Algemene voorwaarden College | Cursusvoorwaarden | Privacy