Wat zijn gevaarlijke stoffen

Redactie
22 juni, 2023
2,5 minuten leestijd
Gevaarlijke stoffen

Bij gevaarlijke stoffen denk je misschien in eerste instantie aan explosieven, gassen, brandstoffen of chemische producten, maar ook stoffen en producten die je niet direct als gevaarlijk zou bestempelen kunnen hieronder vallen. Dit zijn bijvoorbeeld cosmetische producten, reinigingsmiddelen en verfproducten. Zelfs middelen uit de voedingsindustrie kunnen soms gevaren opleveren. 

Bovendien worden steeds meer producten door de fabrikanten tot de milieugevaarlijke stoffen van het ADR (de internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg) gerekend. En in het beroepsgoederenvervoer, met name in het distributievervoer, is het haast onvermijdelijk dat een chauffeur af en toe met het vervoer van gevaarlijke stoffen te maken krijgt.

Verpakte gevaarlijke stoffen in een PGS 15-loods voor opslag
Verpakte gevaarlijke stoffen in een loods

Wil je zeker weten dat je veilig omgaat met gevaarlijke stoffen? Lees dan zeker verder. Wij vertellen je hoe je deze stoffen herkent en hoe het zit met wet- en regelgeving voor vervoer en opslag. Ook ontdek je welke cursussen je kunnen helpen om veilige behandeling van gevaarlijke stoffen te garanderen.

Hoe herken je gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke stoffen zijn te herkennen aan gevaarsetiketten en UN-nummers die op verpakkingen, containers en tanks moeten zitten, en ook aan de informatie op de vrachtbrief.

Gevaarsetiketten

De gevaarseigenschappen van de verschillende ADR-gevarenklassen worden door onderstaande gevaarsetiketten aangegeven:

De ADR-gevaarsetiketten met de bijbehorende gevarenklassen
De ADR-gevaarsetiketten met de bijbehorende gevarenklassen

UN-nummers

Welke stoffen onder de voorschriften van de ADR-regelgeving vallen, is op te zoeken in de tabellen 3,2A en 3,2B van het ADR. Hierin staan de stoffen op (vervoers)naam of met een n.e.g.-positie (groepsnaam) vermeld. De stoffen zijn gekoppeld aan een wereldwijd gebruikt identificatienummer van 4 cijfers: het zogenaamde UN-nummer.

Gevarenklassen

De gevaarlijke stoffen worden ingedeeld in gevarenklassen, op basis van hun hoofdgevaar. De gevarenklasse wordt uitgedrukt in cijfers van 1 tot 9 en is terug te vinden op het gevaarsetiket. Hieronder zie je een overzicht van de verschillende gevarenklassen:

1 Ontplofbare stoffen en voorwerpen
2 Gassen
3 Brandbare vloeistoffen
4.1 Brandbare vaste stoffen / Zelfontledende stoffen (vloeibaar/ vast)
4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen
4.3 Stoffen die met water brandbaar gas ontwikkelen
5.1 Oxiderende stoffen
5.2 Organische peroxiden (zelfontledend)
6.1 Giftige stoffen
6.2 Infectueuze stoffen
7 Radioactieve stoffen
8 Bijtende stoffen
9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Milieugevaarlijke stoffen

Milieugevaarlijke stoffen zijn schadelijk voor het milieu en/of de gezondheid van mens, dier en plant. Enkele voorbeelden: bestrijdingsmiddelen, oplosmiddelen en radioactieve stoffen. Die dragen onderstaande kenmerken. Controleer daarvoor het vervoersdocument van de afzender.

Gevaarsetiket 9 ADR: diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
Gevaarsetiket 9: diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
Merkteken ADR milieugevaarlijke stof
Merkteken milieugevaarlijke stof

De PGS: richtlijnen omtrent opslag van gevaarlijke stoffen

Als je brandbare, radioactieve of explosieve stoffen gaat opslaan, is het zaak dat je op de hoogte bent van en voldoet aan de regels die hiervoor gelden. Deze regels zijn vervat in onder andere de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Dit is een serie van publicaties waarin richtlijnen worden gegeven voor de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Enkele PGS-richtlijnen met een groot toepassingsgebied zijn de PGS 15 (voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen) en de PGS 37-2 (voor de opslag van lithium-ion-houdende energiedragers). De laatste verschijnt naar verwachting begin 2024 in definitieve vorm. Special Cargo College verzorgt trainingen over de PGS 15 en PGS 37-2 .

Verplicht voor veel bedrijven: interne deskundige op het gebied van gevaarlijke stoffen

In de PGS 15 staat voorgeschreven dat ieder bedrijf dat meer dan 2500 kg gevaarlijke stoffen kan opslaan, ten minste 1 deskundige in dienst moet hebben die daar toezicht op houdt. Het is dus niet genoeg om iemand extern in te huren.

De deskundige moet in ieder geval beschikken over het certificaat Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen (VBGS). Special Cargo College biedt de cursus Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen aan, die nodig is om het examen af te leggen. Dus is jouw bedrijf verplicht een deskundige in dienst te hebben, overweeg dan zeker een medewerker hiervoor aan te melden.

PGS 15-loods voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
PGS 15-loods voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

 

Internationale regelgeving voor vervoer van gevaarlijke stoffen

Voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen hangt de internationale regelgeving af van de specifieke vervoersmethode:

Alle vereiste trainingen om deze modaliteiten te leren toepassen, kun je volgen bij Special Cargo College.

Cursussen over veilig werken met gevaarlijke stoffen

Special Cargo is specialist in gevaarlijke stoffen en dé opleider van logistiek Nederland op het gebied van gevaarlijke stoffen, luchtvaartveiligheid en security. Bij ons kan je terecht voor een zeer uitgebreid aanbod cursussen.

Bekijk hieronder de verschillende categorieën binnen ons aanbod en vind de cursussen en opleidingen die waardevol of vereist zijn voor jouw personeel:

Meer interessante artikelen

Definieer beleid voor beveiligingscultuur met onze nieuwe adviesdienst 'Assessment Beveiligingscultuur'

Redactie
20 mei, 2024
2,5 minuten leestijd
Niet gecategoriseerd, Security

De externe veiligheidsadviseur kan het verschil maken

Redactie
18 april, 2024
2,5 minuten leestijd
ADR, Gevaarlijke stoffen

Spaanse documentatie bij luchtvracht naar Argentinië niet (meer) verplicht

Redactie
16 april, 2024
2,5 minuten leestijd
IATA, Nieuws
© Copyright 2024 Special Cargo - gevaarlijke stoffen, security | Algemene voorwaarden Services | Algemene voorwaarden College | Cursusvoorwaarden | Privacy