Word ADR-chauffeur met SOOB-subsidie

Redactie
21 augustus, 2023
2,5 minuten leestijd
ADR Opleidingen

Voor het volgen van bepaalde opleidingen tot (onder andere) ADR-chauffeur kun je als bedrijf de zogenoemde SOOB-subsidie ontvangen. Op deze manier stimuleert deze stichting het volgen van opleidingen in de sector transport en logistiek. Special Cargo is gecertificeerd opleider voor dit soort subsidietrajecten. Om ervoor in aanmerking te komen moet je een aantal stappen doorlopen.

Gecertificeerd opleider

In de sector transport en logistiek is een grote behoefte aan goed opgeleide medewerkers. Daarom verstrekt de SOOB (Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer) subsidies voor het volgen van bepaalde opleidingen.
De SOOB is onderdeel van de Sector Transport en Logistiek (STL). STL heeft aan SCS Training & Consultancy BV (merknaam: Special Cargo College) het certificaat ‘gecertificeerd opleider Transport & Logistiek’ verstrekt. Dit betekent dat onze organisatie en onze opleidingen voldoen aan de eisen voor het verlenen van de SOOB-subsidie.

Wat doen wij?

Werkgevers die zijn aangesloten bij de SOOB kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van de ADR-chauffeursopleidingen van Special Cargo. Deze wordt voor zowel de beginnerscursussen als de verlengingscursussen verstrekt. De subsidiebedragen zijn als volgt:*

Opleiding Beginnerscursus Verlengingscursus
ADR-certificaat Basis € 200,00 € 200,00
ADR-certificaat Basis + Tank € 220,00 € 220,00
ADR certificaat Basis + Tank + Klasse 1 + Klasse 7 € 120,00 € 120,00
ADR module Tank € 75,00
ADR modules Klassen 1 + 7 € 75,00

Hoe werkt het?

Een bedrijf kan alleen subsidie aanvragen als het afdraagt aan de SOOB. Is dat het geval, dan kun je je registreren bij de SOOB door een account aan te maken via het SOOB Subsidiepunt. Daarna ontvang je een e-mail met inloggegevens. Met deze persoonlijke inlog kun je vervolgens via diezelfde website een verzoek indienen tot het reserveren van het subsidiebedrag voor een bepaalde cursus. In jouw dossier kun je vervolgens de status van je aanvraag bekijken, eventuele wijzigingen aanbrengen en aanvullende documenten uploaden.

Wat doen wij?

Als je al een bedrijfsaccount op het SOOB Subsidiepunt hebt geregistreerd, kun je de subsidieaanvraag ook door ons, SCS Training & Consultancy, laten verzorgen. Vul hiervoor het contact-e-mailadres, het KvK-nummer, het btw-nummer en het personeelsnummer van de medewerker in op het inschrijfformulier van SCS Training & Consultancy. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving van STL.

Als je al een bedrijfsaccount op het SOOB Subsidiepunt hebt geregistreerd, kun je de subsidieaanvraag ook door ons laten verzorgen

Wat moet je verder nog doen?

Als de opleiding is afgerond, maak je zelf het subsidiedossier compleet. Dit doe je door de volgende documenten aan het dossier toe te voegen:

  • de factuur van de opleiding;
  • het behaalde certificaat.

Termijnen

Het reserveren van de SOOB-subsidie moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden voor de start van de opleiding tot uiterlijk de startdatum van de opleiding zelf. De declaraties moeten binnen vier maanden na beëindiging van de opleiding, volledig zijn. Dit betekent dat dan alle vereiste gegevens en documenten ingediend en goedgekeurd moeten zijn.

Uitbetaling subsidie

STL beoordeelt de (volledigheid van de) declaratie. Daarna ontvang je een beslissing omtrent het wel of niet toekennen van de subsidie. Na vaststelling van de subsidie wordt het bedrag binnen vier weken uitbetaald door STL.
STL is gerechtigd om jou als aanvrager of als cursusdeelnemer te benaderen voor het invullen van een evaluatieformulier. Daarom moet je ook het e-mailadres van de cursusdeelnemer opgeven.

Meer weten?

Wil je meer weten over de procedures voor het aanvragen van subsidie? Klik dan in het menu boven in de website www.soobsubsidiepunt.nl op ‘Veelgestelde vragen’ en selecteer ‘SOOB subsidiepunt 2022 algemeen’. Lees ook het SOOB subsidiereglement.

*Aan de genoemde bedragen en andere informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer interessante artikelen

Special Cargo Houston: our full-service hazardous materials hub in America

Redactie
25 september, 2023
2,5 minuten leestijd
Gevaarlijke stoffen, Opslag

‘Stops’ for Givaudan minimized through collaboration with Special Cargo

Redactie
20 september, 2023
2,5 minuten leestijd
English, Klanten in beeld

‘Stops’ Givaudan geminimaliseerd door samenwerking Special Cargo

Redactie
19 september, 2023
2,5 minuten leestijd
Gevaarlijke stoffen, Klanten in beeld