De externe veiligheidsadviseur kan het verschil maken

Redactie
18 april, 2024
2,5 minuten leestijd
ADR Gevaarlijke stoffen

Elke onderneming die gevaarlijke stoffen vervoert of handelingen verricht die hiermee samenhangen, moet een veiligheidsadviseur (VA) vervoer gevaarlijke stoffen aanstellen. Hij/zij adviseert over alle procedures en processen die worden ingezet rond het vervoer van gevaarlijke stoffen. De veiligheidsadviseur kan een medewerker van het bedrijf zijn, die fulltime of parttime bezig is met het veiligheidsadviseurschap. Maar wat als je niemand vrij kunt maken om de VA-taken uit te voeren? Overweeg dan eens om een veiligheidsadviseur in te huren.

De VA-rol vanuit alle gezichtspunten

Als bedrijf kun je een VA in dienst hebben/nemen, opleiden, of: inhuren. Het hangt van een aantal factoren af wat de beste keuze is. Special Cargo kent de VA-rol vanuit allerlei gezichtspunten: wij hebben zelf veiligheidsadviseurs in onze logistieke operatie, verzorgen de opleiding tot veiligheidsadviseur én komen als externe veiligheidsadviseur bij klanten. Dat laatste kan ook voor jouw onderneming een voordeliger, makkelijker en efficiënter alternatief zijn. Alle ins en outs brengen we hier graag in beeld.

Wanneer een externe veiligheidsadviseur?

Elke onderneming die handelingen verricht conform artikel 2 lid 1 van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS) heeft een veiligheidsadviseur nodig. Deze verplichtingen staan in het ADR, RID en ADN (1.8.3), de internationale regelgeving voor wegvervoer van gevaarlijke stoffen. Er is een aantal situaties denkbaar waarin het voor de hand ligt om een externe veiligheidsadviseur in te huren:

  • Als de interne medewerker die deze taken uitvoert, dit niet goed kan combineren met zijn reguliere werkzaamheden.
  • Als je intern de expertise niet beschikbaar hebt om de complexe regelgeving en procedures voor vervoer van gevaarlijke stoffen toe te passen.
  • Als je niet zeker bent of je als bedrijf wel voldoet aan de wettelijke vereisten voor vervoer van gevaarlijke stoffen.
  • Als je een onafhankelijk en objectief advies wilt over veiligheidskwesties rond gevaarlijke stoffen in jouw bedrijf.
  • Ter voorkoming van interne conflicten. De VA is werkzaam naast het management en geeft gevraagd en ongevraagd advies, waar in de basis iets mee gedaan moet worden. De verhoudingen tussen de VA als medewerker en de manager kunnen hierdoor onder druk komen te staan. De externe VA heeft meer vrijheid van handelen.

Voordelen

In deze situaties kan het inhuren van een externe veiligheidsadviseur een aantal voordelen hebben boven het intern beleggen van de taken:

  • Expertise: externe veiligheidsadviseurs nemen vaak gespecialiseerde kennis en expertise op het gebied van veiligheid en regelgeving mee. De veiligheidsadviseurs van Special Cargo zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en benodigde best practices.
  • Onafhankelijkheid: een veiligheidsadviseur van Special Cargo is volledig onafhankelijk van jouw bedrijf en kan objectieve adviezen geven over veiligheidskwesties. Dit kan helpen bij het implementeren van effectieve beheersmaatregelen zonder belangenconflicten.
  • Geen belasting voor personeel: je hoeft geen eigen medewerker vrij te maken voor het uitvoeren van de VA-taken. Je hoeft ook intern niemand hiervoor op te (laten) leiden.
  • Geen bezwaar van bedrijfsblindheid: een externe veiligheidsadviseur heeft geen last van bedrijfsblindheid of eventuele hiërarchische verhoudingen in de organisatie.
  • Brede blik: onze veiligheidsadviseurs hebben kennis van alle modaliteiten (ADR, RID, ADN, IATA, IMDG) en ervaring met diverse branches. Ze zijn dus breed inzetbaar.

Controlerende taken

Het ADR vermeldt de officiële taken en verplichtingen van de veiligheidsadviseur. Een VA houdt zich bezig met vervoer (in de breedste zin van het woord) van gevaarlijke stoffen via weg, spoor of binnenvaart. Hij kijkt daarbij ook naar multimodaal vervoer. Meer specifiek controleert de externe veiligheidsadviseur bijvoorbeeld: de indeling van stoffen in gevarenklassen, het interpreteren verpakkingsvoorschriften, de opleiding van je medewerkers, het maken van voorschriften voor voertuigen en het vervoer zelf, mogelijke vrijstellingsregelingen voor kleinverpakkingen of beperkte hoeveelheden (zie ADR/RID/ADN 1.8.3).

Uitvoerende taken

Daarnaast zijn de taken van de VA het uitvoeren van een jaarlijkse audit op bovenstaande, en het opstellen van het jaarverslag van de onderneming. Bij de controlerende taken kan hij op verzoek (en tegen betaling) ook een stuk van de uitvoering voor zijn rekening nemen. De Inspectie Leefomgeving & Transport handhaaft op de correcte uitvoering van dit alles.

Deskundigheid van buiten

Special Cargo heeft een poule aan ervaren en deskundige veiligheidsadviseurs beschikbaar. Overweeg jij ook de taken (soms) uit te besteden aan een externe veiligheidsadviseur? Of wil je de mogelijkheden eens verkennen? Neem vooral eens vrijblijvend contact op! Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat jouw bedrijf aan alle veiligheidsvoorschriften voor vervoer van gevaarlijke stoffen blijft voldoen.

Meer interessante artikelen

Definieer beleid voor beveiligingscultuur met onze nieuwe adviesdienst 'Assessment Beveiligingscultuur'

Redactie
20 mei, 2024
2,5 minuten leestijd
Niet gecategoriseerd, Security

De externe veiligheidsadviseur kan het verschil maken

Redactie
18 april, 2024
2,5 minuten leestijd
ADR, Gevaarlijke stoffen

Spaanse documentatie bij luchtvracht naar Argentinië niet (meer) verplicht

Redactie
16 april, 2024
2,5 minuten leestijd
IATA, Nieuws
© Copyright 2024 Special Cargo - gevaarlijke stoffen, security | Algemene voorwaarden Services | Algemene voorwaarden College | Cursusvoorwaarden | Privacy