De omgevingswet en de PGSrichtlijnen: het vervolg in 2023

Redactie
18 januari, 2023
2,5 minuten leestijd
Nieuws

De langverwachte Omgevingswet dreigt wederom uitgesteld te worden. Dat heeft gevolgen voor de verschillende regelingen voor opslag van gevaarlijke stoffen, en dus voor jouw bedrijf. Wat gaat er dit jaar op dat gebied gebeuren? Een vooruitblik op basis van de huidige stand van zaken.

Volgens de huidige officiële planning zal de Omgevingswet op 1 juli a.s. in werking treden. Maar in december vorig jaar heeft de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) bij de overheid aangedrongen op uitstel tot 1 januari 2024. Special Cargo gaat ervan uit dat de overheid dit dringende advies zal opvolgen. Dit zou de gemeenten, maar ook bedrijven meer tijd gunnen zich voor te bereiden op deze omvangrijke nieuwe wet. Lees alvast ons artikel over de Omgevingswet.

PGS 15

Twee regelingen die verbonden zijn met de Omgevingswet zijn de PGS 15 (voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen) en de PGS 37-2 (voor opslag van lithiumbatterijen). De PGS 15 is als interimversie al opgenomen in de Omgevingswet, maar heeft logischerwijs ook nog geen juridische status. Daarom geldt nog steeds de voorlaatste versie, uit 2016. Het wachten is nog op de PGS 15 Nieuwe Stijl.

Nieuwe Stijl

De richtlijn Nieuwe Stijl omvat een risicobenadering met duidelijk(er)e scenario’s, maatregelen en doelen. De PGS-organisatie hoopt de conceptversie hiervan in het voorjaar van 2023 te publiceren voor openbare consultatie, en de definitieve versie voor het eind van het jaar, zo heeft zij ons vorig jaar laten weten. Om van kracht te worden, zal deze versie echter eerst in de (in werking zijnde) Omgevingswet opgenomen moeten worden. Zie je door de bomen het bos nog? In onze 4-daagse training leer je alvast het naadje van de kous. Ook kunnen wij je de opslag van gevaarlijke goederen uit handen nemen, in onze warehouses bij Schiphol en in de Europoort en IJmuiden.

PGS 37

Iets vergelijkbaars geldt voor de PGS 37-2, de richtlijn voor de veilige opslag van lithium-ionbatterijen. In maart 2022 is de conceptversie hiervan openbaar gemaakt, waarop betrokken partijen inhoudelijk konden reageren. Dat is veelvuldig gedaan. De verwachting is dat de definitieve versie – meteen ook in de Nieuwe Stijl – later dit jaar zal verschijnen. De PGS 37-2 heeft echter nog geen wettelijke status, omdat deze nog niet gekoppeld is aan de Omgevingswet. Maar let op: er zijn wel mogelijkheden om (delen van) de PGS 37-2 dit jaar al op te leggen aan bedrijven. Bijvoorbeeld in de vorm van maatwerkvoorschriften vanuit het bevoegd gezag, bij het indienen van een activiteitenmelding.

Veiligheidsrisico’s lithiumbatterijen

Inmiddels houden vele bedrijven zich bezig met de opslag van deze accu’s, en daar zijn veiligheidsrisico’s aan verbonden die beheerst moeten worden. Wil jij zorgeloos lithiumbatterijen opslaan? Maak dan gebruik van de opslagloodsen van Special Cargo Services. Daarnaast kunnen wij je al vertellen wat je met de nieuwe PGS 37-2 kunt verwachten. Onze 3-daagse trainingen zijn op Schiphol (eerstvolgende vanaf 30 januari) en in Veenendaal (eerstvolgende vanaf 13 februari). Download daarnaast alvast onze gratis whitepaper.

Meer weten over onze dienstverlening?  Bel even naar 020-6556262 of stuur een mail naar info@specialcargo.nl.

Meer interessante artikelen

De veiligheid rond gevaarlijke stoffen geborgd met onze DG Professional

Redactie
11 april, 2024
2,5 minuten leestijd
Gevaarlijke stoffen, Niet gecategoriseerd

Save the date 25 juni: webinar ‘Gevaarlijke stoffen en compliance - crisissituaties voorkomen en managen'

Redactie
29 februari, 2024
2,5 minuten leestijd
Gevaarlijke stoffen, Opleidingen

Dangerous Goods Professional – dé opleiding voor veiligheidsprofessionals met affiniteit met gevaarlijke stoffen

Redactie
21 februari, 2024
2,5 minuten leestijd
Gevaarlijke stoffen, Opleidingen
© Copyright 2024 Special Cargo - gevaarlijke stoffen, security | Algemene voorwaarden Services | Algemene voorwaarden College | Cursusvoorwaarden | Privacy