Verlenging ADR certificaat flexibeler

Redactie
22 juni, 2023
2,5 minuten leestijd
ADR

Normale procedure

De geldigheidsduur van het ADR-certificaat is 5 jaar. In het jaar vóór de vervaldatum kan een verlengingscursus worden gevolgd en een verlengingsexamen worden afgelegd. Bij verlenging van het ADR-certificaat is het nieuwe certificaat pas geldig vanaf de vervaldatum van het dan geldige certificaat.

Verkorten van de geldigheidsduur

Het is ook mogelijk om het ADR-certificaat eerder dan 12 maanden vóór de vervaldatum te verlengen. Voordeel hiervan is dat je bijvoorbeeld de cursusuren nog kunt laten meetellen binnen een 5-jaarlijkse periode van de nascholing. De geldigheid van het nieuwe certificaat gaat in dit geval in op de examendatum en niet op de vervaldatum van het nog geldige certificaat. Hierdoor wordt de geldigheidsduur van het nog geldige certificaat dus verkort.

Verlengen van een buitenlands ADR-certificaat in Nederland

Een buitenlands ADR-certificaat kan niet eerder dan in het laatste jaar vóór de vervaldatum worden verlengd door middel van een Nederlands ADR examen. Bij de aanvraag van het examen moet een kopie van het buitenlandse certificaat worden meegezonden. Als de examenkandidaat niet de Nederlandse nationaliteit bezit dan moet er ook een kopie van het identiteitsbewijs worden meegezonden.

Vervallen van een ADR-certificaat

Na de vervaldatum is het certificaat verlopen. Is het ADR-diploma vervallen, dan moet opnieuw een initiële ADR-cursus worden gevolgd en een initieel examen worden afgelegd.

Meer interessante artikelen

Special Cargo Houston: our full-service hazardous materials hub in America

Redactie
25 september, 2023
2,5 minuten leestijd
Gevaarlijke stoffen, Opslag

‘Stops’ for Givaudan minimized through collaboration with Special Cargo

Redactie
20 september, 2023
2,5 minuten leestijd
English, Klanten in beeld

‘Stops’ Givaudan geminimaliseerd door samenwerking Special Cargo

Redactie
19 september, 2023
2,5 minuten leestijd
Gevaarlijke stoffen, Klanten in beeld