Nieuws

Aanscherping handhaving trainingen Luchtvracht beveiliging

30 januari 2020

Graag willen wij u op de hoogte brengen van een belangrijke aanscherping in de handhaving van trainingen voor de Luchtvracht beveiliging.

In 2019 is er een onderzoek gedaan door de KMar bij diverse opleidingsinstituten. Het doel van het onderzoek was om te bepalen welke partijen verantwoordelijk zijn voor het vaststellen dat uitsluitend gescreend personeel deelneemt aan de securitytrainingen.

De EU-verordening 2015/1998 en het Nationaal Trainingsprogramma Beveiliging Burgerluchtvaart (NTBB) schrijven voor, dat de werkgever van de werknemer in het bezit moet zijn van:

  • Een geldig legitimatiebewijs zoals een paspoort, ID-kaart of rijbewijs (verder ID genoemd),
  • Een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of een geldige Verklaring Geen Bezwaar (VGB voor vooral eerste linie loodsen)
  • Een loopbaanscreening over de voorgaande 5 jaar

Pas dan mag de werknemer deelnemen aan een securitytraining. Dit is niet nieuw, maar voorheen was de verplichting om de VOG/VGB te controleren NIET neergelegd bij de opleidingsinstituten maar alleen bij de werkgever. 

Naar aanleiding van een schrijven van de Koninklijke Marechaussee van 24 december 2019, is het nu verplicht om een geldige VOG en ID te tonen bij aanvang van de training. Bewijs van de loopbaanscreening hoeft niet getoond te worden.

De betreffende docent zal de ID en VOG controleren waarna de medewerker mag deelnemen aan de cursus.
Als een deelnemer niet in staat is de ID of VOG/VGB  te overleggen, dan verplicht NCTv en de KMar de docent deze cursist te weigeren.

Deze regel is van toepassing op de volgende trainingen:

Medewerker Luchtvracht/ – Vluchtbenodigdheden/ – Luchthavenbenodigdheden
Controleur Luchtvracht/ – Vluchtbenodigdheden
Beveiligingsadviseur Luchtvracht
Specialisatietrainingen X-Ray en ETD
Wij willen u hierbij op de hoogte brengen van de bovenstaande eis die we met ingang van 1 februari 2020 definitief invoeren.

Wij vragen u dan ook om ervoor te zorgen dat iedere kandidaat een geldig VOG/VGB bij zich heeft bij aanvang van de training. Hardcopy of digitaal en een geldig legitimatiebewijs.

Zo niet, dan moeten wij hem/haar weigeren bij aanvang van de training.
De kosten van de geboekte training voor die cursist zullen wel in rekening worden gebracht.

Wij hopen dat u hiermee voldoende op de hoogte bent. Mochten er vragen zijn dan zijn we natuurlijk bereikbaar.