Nieuws

ADR cursussen | basis | Tank | Klasse 1 | Klasse 7

03 december 2020

Voordat je als chauffeur over de weg mag rijden met gevaarlijke stoffen is het verplicht een certificaat te hebben behaald.  Dit basiscertificaat kan worden aangevuld met (één van) de modules ADR Tank en/of Klasse 1 en/of Klasse 7. Elke cursusdeelnemer, die in het bezit is van een rijbewijs C en/of D kan met het volgen van de ADR-cursus nascholingsuren opbouwen voor de code 95 op het rijbewijs C/D.

Het ADR is een Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Hierin worden regels gesteld waaraan het vervoer van gevaarlijke stoffen moet voldoen. Ook de verplichte ADR opleiding voor bestuurders van voertuigen is hierin geregeld.

Nascholing / code 95
Om aan de Europese vakbekwaamheidseisen te blijven voldoen moet iedere beroepschauffeur, tijdens de 5-jarige geldigheidsperiode van zijn rijbewijs C en/of D, 35 uur nascholing volgen. Met het volgen van de ADR-cursus kunnen nascholingsuren worden opgebouwd voor de code 95 op het rijbewijs C/D.

SOOB subsidie
Werkgevers die zijn aangesloten bij de SOOB (het opleidings- en ontwikkelingsfonds van de sector transport en logistiek) kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. De subsidiebedragen zijn voor beginners en verlengers gelijk.

CCV erkend en gecertificeerd opleider
Om een ADR-cursus te mogen geven en examens te mogen aanvragen moet een opleider een erkenning hebben bij het CBR/CCV. Wij zijn een erkende en gecertificeerde opleider om nascholingsuren voor Code 95 te mogen registreren. STL heeft ons het certificaat ‘Voorlopig gecertificeerd opleider Transport & Logistiek’ verstrekt. Dit houdt in dat onze ADR cursussen voldoen aan de eisen die voor het verlenen van de SOOB subsidie zijn vastgesteld. Heeft u nog vragen over één van onze ADR cursussen, neem dan contact met ons op via training@specialcargo.nl of bel ons 085 – 792 05 85