Nieuws

SCS Training & Consultancy als eerste opleider in Nederland IATA CBTA geaccrediteerd

16 mei 2022

Competentiegericht trainen bij Special Cargo 

SCS Training & Consultancy (hierna Special Cargo College) is als eerste opleider in Nederland IATA CBTA (Competency-Based Training & Assessment) geaccrediteerd. ‘Een accreditatie om trots op te zijn’; aldus Erik den Dikken, directeur bij Special Cargo. Als IATA CBTA geaccrediteerd opleider is het per 1 september mogelijk om bij Special Cargo College opleidingen over het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, competentiegericht te volgen. Geen overbodige lesstof meer, maar juist onderwijs gericht op het vergroten van de competenties van de cursisten binnen zijn of haar functie.

Nieuwe ICAO en IATA normen
In de luchtvaart is op competentie gericht opleiden al in veel gevallen verplicht. Met ingang van 1 januari 2023 moet ook personeel dat betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, volgens nieuwe ICAO- en IATA normen ook competentiegericht getraind worden. Dit geldt onder meer voor afzenders, warehouse personeel, luchtvrachtagenten, grond afhandelaren, cockpitbemanningen, cabine- en passage-afhandelingspersoneel en securitypersoneel.

Klantgerichte trainingen
Op competenties gerichte training verzorgen is geen nieuw concept voor Special Cargo College. De opleider verzorgt al een aantal jaren klantgerichte trainingen, gebaseerd op de eisen van de klant en de in het bedrijf voorkomende soorten gevaarlijke stoffen, gekoppeld aan de functie van de werknemers. Als eerste opleider in Nederland met IATA CBTA accreditatie kan Special Cargo College deze vorm nu ook aanbieden in haar klassikale en online cursussen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.

Voordelen
‘Het belangrijkste voordeel van competentie gerichte training is een verhoging van de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht’, vertelt Patrick Schoenmaker, operations manager bij Special Cargo. Personeel wordt bij CBTA-trainingen immers opgeleid voor de taken die zij in de praktijk moeten uitvoeren. Daarbij kan door het wegvallen van overbodige leerstof de opleiding in veel gevallen worden ingekort. Ook zal er meer les worden gegeven in een blended vorm; cursisten starten met een e-learning en afhankelijk van de functie wordt hieraan een klassikale training gekoppeld, hetzij op locatie, hetzij bij ons op de trainingslocatie.

Kwaliteitscontrole
De organisatie heeft het traject voor het CBTA-programma geruime tijd geleden ingezet. Niet alleen is het cursusmateriaal afgelopen maanden volledig herschreven, maar werd Special Cargo College ook onderworpen aan een 2-daagse audit. IATA keek gedurende deze kwaliteitscontrole onder meer naar het ontwerp, de examinering en de uitvoering van de cursussen. Ook werden de organisatie en werkprocessen onder een vergrootglas gelegd. Uit de audit kwam naar voren dat Special Cargo College een gerenommeerde opleidingsorganisatie is met jarenlange ervaring. De inhoud van de trainingen is van een zeer hoog niveau en sluit inhoudelijk aan bij de eisen van IATA’s CBTA-programma, aldus het rapport.

Verplichting per 1 januari 2023
Met ingang van 1 januari 2023 zijn alle opleiders verplicht om competentie gericht te trainen. Volgens de Nederlandse regelgeving kan de basis- of herhalingscursus (thans Categorie 1, 3 of 6) voor erkenninghouders pas per 1 januari 2023 op basis van competentiegerichte training worden gegeven. Echter, Special Cargo College zal per 1 september 2022 een aantal van de onderstaande cursussen competentiegericht aanbieden:

  • IATA H.6.1 – Voorbereiden van zendingen met gevaarlijke stoffen (cursus voor afzenders en verpakkers)
  • IATA H.6.2 – Verwerken of accepteren van goederen die als general cargo worden aangeboden (cursus voor loodsmedewerkers of personeel dat zijdelings betrokken is bij het luchtvervoer van gevaarlijke stoffen)
  • IATA H.6.3 – Verwerken of accepteren van zendingen met gevaarlijke stoffen (cursus voor luchtvrachtagenten en grondafhandelingsbedrijven)
  • IATA H.6.4 – Afhandelen van gevaarlijke stoffen in een loods, het laden en lossen van gevaarlijke stoffen in ULD’s en vliegtuigen (cursus voor personeel belast met grondafhandeling)
  • IATA H.6.7 – Beheer van gevaarlijke stoffen voor en tijdens de vlucht (cursus voor cockpitbemanningen)
  • IATA H.6.9 – Gevaarlijke stoffen doe door passagiers mogen worden meegenomen (cursus voor cabinepersoneel en passagiers afhandelingspersoneel)
  • IATA H.6.10 – Gevaarlijke stoffen doe door passagiers mogen worden meegenomen (cursus voor personeel, belast met de securitycontrole van passagiers en bemanningsleden)

Special Cargo College
Special Cargo College is een IATA geaccrediteerd opleider. Op jaarbasis traint Special Cargo ruim 25.000 cursisten op het gebied van Gevaarlijke Stoffen, Luchtvaartveiligheid en Security. Dit doet de opleider voor alle modaliteiten in binnen- en buitenland, zowel klassikaal, online en incompany.

Meer informatie
Voor meer informatie over bovenstaand bericht, kunt u contact opnemen met Patrick Schoenmaker, Operations Manager Special Cargo College. Telefonisch 085 792 0585 of e-mail pschoenmaker@specialcargo.nl