Nieuws

Maatregelen Ministerie mbt opleidingen en certificaten Vervoer Gevaarlijke Stoffen

24 maart 2020

Naar aanleiding van het schrijven van het Minsterie van Infrastructuur en Waterstaat, met betrekking opleidingen en certificaten vervoer gevaarlijke stoffen, geven wij als erkend opleidingsinstituut een toelichting, handvatten en oplossingen. Wilt u hier meer over weten, lees dan de onderstaande mailing die vandaag is verstuurd naar onze klanten en relaties.

 

Uitstel examens
Alle examens (ADR, RID, ADN en VBGS) zijn door het CBR tot nader order uitgesteld, het is dan ook niet mogelijk om nu examens te reserveren. Als gevolg hiervan zijn alle initiële cursussen tot nader order opgeschort.

Veiligheidsadviseur ADR/RID (MO324 ADR – RID 1-2020)
Alle certificaten van de veiligheidsadviseur voor het transport van gevaarlijke stoffen waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart en 1 november 2020 blijven geldig tot en met 30 november 2020.  De geldigheidsduur van deze certificaten zal worden verlengd met een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum indien de cursist vóór 1 december 2020 is geslaagd voor het examen.

Veiligheidsadviseur ADN (ADN M025)
Alle certificaten van de veiligheidsadviseur voor het transport van gevaarlijke stoffen waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart en 1 december 2020 blijven geldig tot en met 31 december 2020.  De geldigheidsduur van deze certificaten zal worden verlengd met een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum indien de houder vóór 1 december 2020 is geslaagd voor het examen.

Verklaringen bijzonder kennis van het ADN (ADN M025)
Alle verklaringen omtrent bijzondere kennis van het ADN waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart en 1 december 2020 blijven geldig tot en met 31 december 2020.  De geldigheidsduur van deze verklaringen zal worden verlengd met een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum indien de houder vóór 1 januari 2021 het bewijs levert dat is vereist volgens het ADN.

ADR Chauffeur (MO324 ADR)
Alle certificaten van de ADR Chauffeur voor het transport van gevaarlijke stoffen waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart en 1 november 2020 blijven geldig tot en met 30 november 2020. De geldigheidsduur van deze certificaten zal worden verlengd met een periode van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum, indien de cursist is geslaagd voor het examen.

De bovenstaande informatie (multilaterale overeenkomsten) is inmiddels gepubliceerd via de Staatscourant en is van kracht in Nederland.

Opleidingen Vervoer Gevaarlijke Stoffen over Zee (IMDG)
Alle door ons uitgegeven certificaten voor het transport van gevaarlijke stoffen over zee waarvan de geldigheidsduur eindigt tussen 1 maart en 1 november 2020 blijven geldig tot en met 30 november 2020.  De geldigheidsduur van deze certificaten zal worden verlengd met een periode van 2 jaar vanaf de oorspronkelijke verloopdatum indien de cursist vóór 1 december 2020 is geslaagd voor het examen.

Opleidingen Vervoer Gevaarlijke Stoffen door de lucht (IATA)
Naar verwachting volgt deze week berichtgeving van het ILenT met betrekking tot een oplossing voor de opleidingen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht. Zodra wij hiervan op de hoogte zijn gebracht, dan laten wij u dit zo spoedig mogelijk weten.